हाम्रा मान्छे– डा. बालकृष्ण थापा

हाम्रा मान्छे– डा. बालकृष्ण थापा


indreniमान्छे मान्छे नै हो
किन कोही हाम्रा मान्छे
राता, काला, हरिया, नीला
यताउताका मान्छे, तिम्रा हाम्रा मान्छे
किन कोहीचाहिँ हाम्रा मान्छे
किन तीचाहिँ हाम्रा मान्छे

दिँदा लिँदैनन् लाज मान्छन्
लिन जान्दैनन् माग्न छोड्दैनन्
खोज्दै–खोज्दै हिँड्छन् मान्छे
के खोजेका हुन् भन्दैनन्
किन कोहीचाहिँ हाम्रा मान्छे
किन तीचाहिँ हाम्रा मान्छे

बुझेका छैनन् बुझिनँ भन्दैनन्
भनेको मान्दैनन् आफैँ जान्दैनन्
आफ्नै खुट्टा काटेर ‘अहो अहो सर्वस्व भो –
लौन बचाऊ’ भन्छन् मान्छे
किन कोहीचाहिँ हाम्रा मान्छे
किन तीचाहिँ हाम्रा मान्छे
– २०७०/११/२८