फोहोर व्यवस्थापनको लागि बन्चरे डाँडा

फोहोर व्यवस्थापनको लागि बन्चरे डाँडा



काठमाडौँ महानगरपािलकाले दिर्घकालिन फोहोर व्यवस्थापनको लागि छनोट गरेको नुवाकोट र धादिङको सिमानामा पर्ने बन्चरे डाँडा । तस्बिर : रासस