मुर्दा

मुर्दा


         छ
        गाउँ
        समाज
       उत्पीडित
       मुर्दाहरू छन्
      गाउँ र गल्लीमा
     उनकै    जगजगी
    मर्म बुझ्दैनन्  गाउँको 
   गर्छन्  उर्लिएर   भाषण
    छ  दबदबा  ठगहरूको
    मास्न ज्युँदा मुर्दाहरू ती
    उठ जाग  युवाहरू
     समाजका धमिरा
      जरादेखि मास्न
       जागरुकता 
       सचेतता
        फैलाउँ
        अब
         लौ