राजनीतिको ‘पपुलिज्जम’ र सहकारी ठगी !

नेपाली नागरिकलाई कानुनी विधि पूरा गरेपछि सबै अधिकार हुन्छ । त्यसरी आफूलाई ढाँटेर, लुकाएर ‘स्वतन्त्र पार्टी’ खोल्नुपर्ने आवश्यकता किन पऱ्यो ? स्वतन्त्रको जामा लगाएर आफूलाई ढाँट्नुपर्ने थिएन, तर उनले ढाँटे/ढाँट्दैछन् । दलीय प्रजातन्त्रमा कसैले पनि आफूलाई पूर्ण स्वतन्त्र हुँ भन्छ भने कि राजनीतिक चेतना र विचारशूल्य मान्छे हो, होइन भने ऊ ढँटुवा र मतलबी हो…