अस्पतालभित्र सेवाग्राहीले जान्नैपर्ने केही नियम-सम्झना शाक्य

अस्पताल एक साझा सामाजिक संस्था हो । चाहे यो सानो, ठूलो, सरकारी वा गैरसरकारी जे होस्, यसको उद्देश्य बिरामीहरूको सेवा गर्नु हो । अस्पतालमा बिरामी भर्ना गर्नु जो-कसैका लागि पनि चुनौतीको विषय हो । अस्पतालमा मानिसहरू असहज महसुस गर्छन् । अस्पतालका नियमहरूका बारेमा सेवाग्राहीहरू (more…)