प्लेटलेटको कमी : के गर्ने के नगर्ने ?

– डा. अजयकुमार झा इम्युन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भनिने यो प्लेटलेटसम्बन्धी रोग हो । प्लेटलेट रगतको एक सेल हो, जुन बोनम्यारोमा बन्छ । बोनम्यारोमा मेगाकेरियोसाइटबाट प्लेटलेट बन्ने गर्छ । प्लेटलेटको Normal cont शरीरमा १५००००–४००००० lcumm हो । प्लेटलेट रगत जमाउने तत्व हो । शरीरको कुनै भागमा चोट लागेमा त्यहाँ प्लेटलेट एकत्रित हुन पुग्छ र रगत जमाउन मद्दत…